PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

Vzdělání

 • 1995-2000 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci obor jednooborová psychologie, ukončení magisterská státní zkouška
 • 2001-2006 Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze,IVGT Praha
 • 2001-2009 Postgraduální doktorské studium na Lékařské fakultě MU obor preventivní lékařství, ukončení doktorská státní zkouška
 • 2010 Rigorózní zkouška FF MU
 • 2010-2012 Supervizní výcvik při IVGT

Zaměstnání

 • od 2012 vedoucí klinický psycholog, Oddělení klinické psychologie FN Brno
 • 2011 klinický psycholog, Oddělení klinické psychologie FN Brno, zaměření psychologická péče o spinální pacienty, léčba chronické bolesti, psychologická péče v intenzivních a chirurgických oborech, psychodiagnostika, psychoterapie v Gestalt přístupu
 • 2000-2011 klinický psycholog, Oddělení klinické psychologie ve FN u svaté Anny v Brně, zaměření léčba chronické bolesti, psychologická péče v intenzivních a chirurgických oborech, psychodiagnostika, psychoterapie v Gestalt přístupu
 • atestace z klinické psychologie I.stupně 5/2005
 • atestace z funkční specializace v systematické psychoterapii 2/2007
 • 2009-2018 odborný asistent, Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU

Ostatní praxe

 • od 2006 lektorská činnost
 • 2001-2009 externí vyučující, Lékařská fakulta MU, Preventivní lékařství a epidemiologie
 • 1999-2011 spolupráce s Ligou za práva vozíčkářů - psychologické posuzování nových asistentů v rámci asistenční služby
 • 2014-2019 externí vyučující, Psychologický ústav FF MU
 • od 2008 soukromá praxe
 • 2017-2019 výcvikový supervizor IVGT Praha

Kurzy a doplňkové vzdělání

 • 2015-2016 Roční kurz Body psychoterapie pro terapeuty, Hélio - centrum duševního zdravím s.r.o., lektor: Eli Weidenfeld
 • 2008 Project outdoor s.r.o., Olomouc, se spolufinancováním ESF, Trénink trenérů v dovednostech pro vzdělávání dospělých - Kompletní interní trenér
 • 2003 Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, s r.o. Brno; lektor: PhDr. Anton Polák - Výcvik v užívání Rorschachovy metody
 • 2001-2003 IPIPAPP Olomouc; lektor: PhDr. Svatopluk Morávek - Výcvik v Imaginativních technikách
 • 2000 Remedium Praha, odborný garant PhDr. Daniela Knoppová - Telefonická krizová intervence
 • 1999 IPIPAPP Olomouc; lektorka: PhDr. Jitka Lakomá Csc. - Sociálně psychologický výcvik
 • 1999 IPIPAPP Olomouc; lektor: PhDr. Jiří Zíka - Ericsonovská hypnoterapie I., Ericsonovská hypnoterapie II.
 • 1995 The International Leadership Institute and The University of North Florida: studijní pobyt a absolvování programu Your career passport s jazykovým a ekonomickým zaměřením

Členství v odborných společnostech

 • Asociace klinických psychologů
 • Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

Systematická publikace v odborných periodicich, aktivní účast na odborných sympoziích a výzkumných projektech spojených s tématy klinické praxe

Neodborné popularizační online zdroje

 • Český rozhlas, pořad Apetýt, (link)
 • iDnes, Jarní únava: dá se s ní bojovat?, (link)
 • Lidovky, MUDr. Google lékaře nenahradí..., (link)
 • city.cz, Bolest těla souvisí s psychickou..., (link)
 • FN Brno, Jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka, (link)
 • FN Brno, Tělo a duše, spojené nádoby, (link)
 • FN Brno, Bolest těla souvisí s psychickým stavem a naopak, (link)