Poskytujeme psychologickou péči pro klienty a pacienty

 • s psychosomatickou problematikou
 • s chronickým somatickým onemocněním
 • s chronickou bolestí
 • s onkologickým onemocněním
 • s neorganickými sexuálními dysfunkcemi a poruchami plodnosti a psychickými potížemi spojenými s šestinedělím
 • procházející akutním traumatem, krizí či závažnou životní situací
 • po prožitém traumatu
 • po ztrátě blízkého člověka a provázení truchlením
 • s poruchami nálad, s úzkostnými a depresivními stavy
 • se vztahovými potížemi
 • s osobnostními potížemi
 • s potřebou osobnostního růstu a seberozvoje

Poskytujeme také odbornou psychologickou péči o pacienty v dětském a adolescentním věku

V prostředí respektující principy PLACE (Playfulness, Love, Acceptance, Curiosity, Empathy) nabízíme podporu při řešení problémů jako jsou

 • strachy a úzkosti
 • separační potíže
 • adaptační potíže, poruchy přizpůsobení
 • psychosomatické potíže
 • školní a výukové potíže
 • výchovné problémy
 • potíže související s dospíváním

Rodinám s adoptovaným dítětem nebo dítětem v pěstounské péči nabízíme kvalifikovanou pomoc a vlídné vedení při řešení potíží spojených s poruchou attachmentu.

Dále poskytujeme klinicko-psychologické vyšetření se zaměřením na objektivní zhodnocení aktuálních psychických potíží, vyšetření osobnostní problematiky, neuropsychologické vyšetření a diferenciální diagnostiku u psychosomatických potíží.

Poskytujeme krizovou intervenci, systematickou psychoterapii, poradenství a podporu pro výše uvedené potíže. Volba a charakter psychologické intervence je na zvážení a dohodě mezi klinickým psychologem, klientem/pacientem, popřípadě i s ošetřujícím lékařem.