Ceník

Psychologické služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v případě, že jste pojištěnci těchto zdravotních pojišťoven (o smlouvách s dalšími pojišťovnami nadále intenzivně jednáme):

  • Revírní bratrská pojišťovna (213) 
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
K vyšetření je nutné mít žádanku od ošetřujícího lékaře.

Psychologické služby pacientů nesmluvních pojišťoven jsou hrazeny za přímou úhradu dle ceníku a žádanka není nutná. Prosíme uhradit přímo na místě nebo po dohodě předem na účet.

Psychologické a neuropsychologické vyšetření 4 000 Kč

(anamnéza, klinický pohovor, testové vyšetření, analýza výsledků vč. diferenciální diagnostiky, sepsání psychologického nálezu, návrh další péče)

Dětské psychologické vyšetření 5 000 Kč

(anamnéza, klinický pohovor, pohovor s rodiči, testové vyšetření, analýza výsledků vč. diferenciální diagnostiky, sepsání psychologického nálezu, návrh další péče)

Individuální psychoterapie 1 000 Kč

Párová a rodinná psychoterapie 1 000 Kč

Krizová intervence 1 000 Kč

Poradenství a koučink 1 00 Kč

Supervize klinických případů 800 Kč


V PŘÍPADĚ NEOMLUVENÉ ABSENCE NEJMÉNĚ 24 HODIN PŘEDEM JE ÚČTOVÁN STORNO POPLATEK V PLNÉ VÝŠI SEZENÍ